Büyü , Fal ve Medyumluk

BÜYÜ, BÜYÜCÜLÜK, FAL VE MEDYUMLUK

Bu konuda sözlerin en güzelini yüce mevlamızın insanların hayat rehberi olan Kur’an-ı Kerim’de açıkca anlatılmıştır.Başka söze ihtiyaç yoktur.

Bakara suresi (102. ayet)

Tuttular Süleyman’ın mülküne dair şeytanların izledikleri şeylerin ardına düştüler.Oysa Süleyman(sihir yapmadı ve) kafir olmadı, ama o şeytanlar kafir oldular.İnsanlara BÜYÜCÜLÜK veBabil’deHARUT,MARUT adında iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki o ikisi BİZANCAK BİR İMTİHAN OLARAK GÖNDERİLDİK; SAKIN SİHİR YAPIP KAFİR OLMA demedikçe bir kimseye BÜYÜ öğretmezlerdi. İşte(sihir meraklıları ve onu geçim vasıtası yapanlar) bunlardan karı-koca arasını ayıran şeyler öğreniyorlardı. Fakat ALLAH’ın İZNİ OLMADIKÇA BUNUNLA KİMSEYE ZARAR VEREMEZLERDİ. Kendilerine zarar verecek ve faydası olmayacak bir şey öğreniyorlardı.

Andolsun ki ONU HER KİM SATIN ALIRSA AHİRETTE HİÇBİR NASİBİ OLMADIĞINI da çok iyi biliyorlardı.Keşke KENDİLERİNİ NE KÖTÜ ŞEY KARŞILIĞINDA SATTIKLARINI BİLSELERDİ.

(Elmalı Hamdi Yazır Kur’an Meali)

Kuranda büyü-büyücü

Güzel Kurani kerimimizde geçen büyü-büyücü ile ilgili ayetler. Kuranda geçen büyü-büyücü ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda büyü-büyücü ile alakali tahmini 40 ayet geçiyor
2:102 – Tuttular da Süleyman mülküne dair şeytanların uydurup izledikleri şeyin ardına düştüler. Halbuki Süleyman inkâr edip kâfir olmadı, lakin o şeytanlar kâfirlik ettiler; insanlara sihir öğretiyorlar ve Bâbil’de Harut ve Marut’a, bu iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki o ikisi “biz ancak ve ancak sizi denemek için gönderildik, sakın sihir yapıp da kâfir olmayın!” demeden kimseye birşey öğretmezlerdi. İşte bunlardan karı ile kocanın arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah’ın izni olmadıkça bununla kimseye zarar verebilecek değillerdi. Kendi kendilerine zarar verecek ve bir fayda sağlamayacak bir şey öğreniyorlardı. Yemin olsun ki, onu her kim satın alırsa, onu alanın ahirette bir nasibi olmayacağını da çok iyi biliyorlardı. Hakkiyle bilselerdi, uğruna canlarını sattıkları şey ne çirkin bir şeydi.

5:110 – Allah şöyle diyecektir: “Ey Meryemoğlu İsa! Sana ve annene olan nimetimi hatırla! Hani seni Rûhu’l-Kudüs (Cebrâil) ile desteklemiştim. Beşikteyken ve kemâle ermişken insanlarla konuşuyordun. Sana yazıyı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretmiştim. İznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapmış ve ona üflemiştin, o da iznimle kuş olmuştu. Anadan doğma kör olanı ve alaca hastalığına yakalanmış kimseyi iznimle iyileştirmiştin. Ölüleri iznimle (hayata) çıkarmıştın. İsrailoğulları’na âyetlerle geldiğin ve onlardan inkâr edenlerin: “Bu ancak apaçık bir sihirdir” dedikleri zaman seni, onlardan korumuştum.

6:7 – Eğer sana kağıtta yazılı bir kitap indirmiş olsak da onu elleriyle tutsalardı, yine de o kâfirler: “Muhakkak ki bu, apaçık bir sihirdir” derlerdi.

7:109 – Firavun’un kavminden ileri gelenler, “Muhakkak bu çok bilgili bir sihirbazdır.” dediler.

7:116 – Musa, “Siz atın” dedi. Atacaklarını atınca herkesin gözünü büyülediler ve onları dehşete düşürdüler. Doğrusu büyük bir sihir gösterdiler.

10:2 – İnsanları (eğri yolun sonundan) korkut, inananlara Rableri nezdindeki yüksek makamları müjdele, diye içlerinden bir adama vahyimizi göndermemiz onlara tuhaf mı geldi? Kâfirler: “Hiç şüphesiz bu besbelli bir sihirbaz.” dediler.

10:77 – Musa dedi ki, “Size hak gelince, ona böyle mi diyorsunuz? Bu sihir midir?” Halbuki sihirbazlar iflah olmazlar.

10:79 – Firavun da: “Bana bütün bilgili sihirbazları toplayıp getirin!” dedi.

10:81 – Onlar ortaya atınca Musa dedi ki, “Sizin yaptığınız şey sihirdir. Muhakkak ki, Allah onu iptal edecektir. Şüphe yok ki, Allah fesatçıların işlerini düze çıkarmaz.”

11:7 – O, öyle bir Allah’dır ki, hanginizin daha güzel amel işleyeceğini imtihan etmek için gökleri ve yeri altı günde yarattı. Arşı da su üstündeydi. Onlara “öldükten sonra tekrar dirileceksiniz” dersen, o kâfirler de kesinlikle sana: ” Bu apaçık bir sihirden başka birşey değildir.” diyecekler.

15:15 – “Gözlerimiz perdelendi, daha doğrusu bize büyü yapılmıştır” derler.

17:47 – Biz onların, seni dinlerken nasıl dinlediklerini çok iyi biliriz. Birbiriyle fısıldaşırlarken de o zalimlerin: “Siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz!” dediklerini biz çok iyi biliriz.

17:101 – Andolsun biz Musa’ya apaçık dokuz mucize verdik. (Ey Peygamber!) İsrailoğullarına sor, Musa kendilerine geldiğinde Firavun ona: “Ey Musa! Ben senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum” demişti.

20:57 – (Firavun Musa’ya şöyle) dedi: “Ey Musa! Sen sihrinle bizi yerimizden çıkarmak için mi geldin bize?”

20:58 – “O halde biz de senin sihrin gibi bir sihirle sana geleceğiz (karşına çıkacağız); şimdi bizimle senin aranda bir vakit ve bir buluşma yeri tayin et ki; ne senin, ne bizim caymayacağımız uygun bir yer olsun.”

20:63 – (Sihirbazlar daha sonra Musa ve Harun’u göstererek şöyle) dediler: “Bu ikisi muhakkak sihirbazdır; büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve de örnek dininizi yok etmek istiyorlar.”

20:66 – Musa dedi ki: “Hayır, siz atın.” Bir de ne görsün! Onların ipleri ve değnekleri, yaptıkları sihirden ötürü kendisine sanki yürüyorlarmış gibi geldi.

20:69 – “Sağ elindekini atıver, o, onların yaptıklarını yutar. Çünkü onların yaptıkları ancak bir büyücü tuzağıdır. Büyücü ise, her nerede olursa olsun başarıya ulaşamaz.”

20:70 – Sonunda bütün sihirbazlar secdeye kapandılar, “Musa ile Harun’un Rabbine iman ettik” dediler.

20:73 – “Doğrusu biz hem günahlarımıza, hem bizi zorladığın sihre karşı, bizi bağışlasın diye, Rabbimize iman ettik. Allah (sevabça senden) daha hayırlı ve (azab verme bakımından da) daha devamlıdır.”

25:8 – “Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya besleneceği bir bahçe olsaydı ya!” Bu zalimler, inananlara “Siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz” dediler.

26:34 – Firavun çevresinde bulunan ileri gelenlere: “Bu dedi, herhalde çok bilgili bir sihirbaz!”

26:41 – Sihirbazlar geldiklerinde Firavun’a “Şayet biz üstün gelirsek, muhakkak bize bir ücret vardır, değil mi?” dediler.

26:46 – Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar.

26:49 – Firavun (kızgınlık içinde) dedi ki: “Ben size izin vermeden O’na iman ettiniz ha! Anlaşıldı ki o size sihri öğreten büyüğünüzmüş! Ama şimdi bileceksiniz: Andolsun, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, hepinizi çarmıha gerdireceğim!”

26:153 – “Sen dediler, olsa olsa iyice büyülenmiş birisin!”

27:13 – Bu şekilde âyetlerimiz onların gözleri önüne serilince, “Bu apaçık bir sihirdir” dediler.

28:36 – Musa onlara apaçık âyetlerimizi getirince, “Bu, olsa olsa uydurulmuş bir sihirdir. Biz önceki atalarımızdan böylesini işitmemiştik” dediler.

34:43 – Karşılarında açık deliller halinde âyetlerimiz okunduğu zaman o zalimler: “Bu, başka değil, sırf sizi atalarınızın taptığı tanrılardan men etmek isteyen bir adam.” dediler. Ve: “Bu (Kur’ân), başka bir şey değil, sırf uydurulmuş bir iftira” dediler. O kâfirler, hak kendilerine geldiği zaman: “Bu apaçık bir sihirden başka bir şey değil.” dediler.

37:15 – Ve diyorlar ki: “Bu apaçık büyüden başka bir şey değildir.”

40:24 – Firavun’a, Hâmân’a ve Karun’a da onlar: “Bu bir sihirbaz, bir yalancıdır” dediler.

43:30 – Kendilerine hak geldiği zaman onlar: “Bu bir büyüdür doğrusu biz onu tanımıyoruz.” dediler.

43:49 – Onlar azâbı görünce: “Ey sihirbaz! Sende olan ahdi hürmetine bizim için Rabbine dua et. Biz gerçekten doğru yola gireceğiz.” dediler.

46:7 – Bizim âyetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman inkâr edenler kendilerine gelen hak kitap için: “Bu apaçık bir büyüdür.” dediler.

51:39 – Firavun ise ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, onun hakkında: “Bu bir sihirbazdır, ya da bir delidir.” demişti.

51:52 – Böylece onlardan öncekilere de herhangi bir peygamber gelince, onun hakkında da mutlaka: “Bir sihirbazdır veya bir delidir.” dediler.

52:15 – “Bu da mı bir sihir? Yoksa siz görmüyor musunuz?

54:2 – Bir mucize görseler hemen yüz çevirirler ve “süregelen bir büyüdür” derler.

61:6 – Meryem oğlu İsa da: “Ey İsrailoğulları! ben size Allah’ın elçisiyim. benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici olarak (geldim).” demişti. Fakat onlara apaçık delillerle gelince “Bu, apaçık bir büyüdür.” dediler.

74:24 – “Bu, dedi, başka değil öğretilegelen bir sihirdir.”
Yine bu konuda insanlığa Kur’an’ın uygulanışını hayatı ve yaşamıyla gösteren ve Hadis-i Şerifleriyle anlatan sevgili peygamberimiz(Aleyhissalatuvessalam) bu konuya Hadislerle net bir açıklık getirmiştir.

BAZI SAHİH HADİS-İ ŞERİFLER

Helaka sürükleyen yedi şeyden biri BÜYÜdür.(Buhari,Müslim, Ebu Davut)

İpe üfleyip düğüm atan kimse BÜYÜ yapmış olur.Büyü yapanda ALLAH’a ŞİRK(ortak) koşmuş olur.(Nesai)

FALCIYA BÜYÜCÜYE KAHİNE giderek onların söylediklerine inananKUR’AN’ı KERİM e İNANMAMIŞ OLUR.(Taberani)

Büyücüye inanan kimse CENNETE GİREMEZ(İ:Hibban)( Tevbe etmedikçe)

Gaipten haber vermek maksadı ile YILDIZ ilmi ile uğraşan kimse , BÜYÜCÜ GİBİ GÜNAHA GİRER.(İbni Mace)

Falcıya fal baktıran ,onun sözüne inanmasa bile 40 gün KILDIĞI NAMAZ KABUL OLMAZ(Müslim)

Fal bakmak,yazı ve çizgi ile gelecekten haber vermek, PUTA TAPMAK GİBİDİR.(Ebu Davut)

Kahinlik yaparak ALINAN PARA HARAMDIR(Buhari)

Günümüzde medyumluğu falcılığı ve büyücülüğü meslek haline getirenlerin durumları yukarıdaki ayet ve hadislerde açıkca anlaşılmaktadır.KUR’AN ve PEYGAMPERİMİZ(a.s.v.) bu tür insanların;İslamdan nasipsiz olduklarının yanında birçok insanı bu günahları işlemeye sevk ettiğinden ve sebep olduğundan ötürü bu insanların neredeyse şeytanla aynı kefeye konulduğunu açıkca ifade etmiştir.ilk sihirlerini kendilerini yücelterek insanların gözlerini boyamakla Allah’a Şirk koşarak yapan bu insanlar; her ne kadar kendilerini bir şifa dağıtıcı ve insanlara yardımcı ilan etselerde bu yolla kazandıkları servetler bu işin ALLAH için değilde sadece Para için yapıldığının bir göstergesidir.Acizane ifade etmeliyim ki para ALLAH RIZASI ve İNSANLARIN DUASININ önüne geçebiliyorsa ; ALLAH’ın GAZABININ ve İNSANLARIN BEDDUASININ da önüne onların yaptıkları ve insanlara musallat ettikleri cinlerle geçmekte ve onlara bu günahı işletmektedir.Ve bunu meslek haline getirenler PARA için her türlü melaneti işleyecekler ve günümüzde de maalesef işlemeye devam ediyorlar.ALLAH (c.c) ve RASULULLAH’I (a.s.v.) gerçekten sevenler büyü, büyücü, fal, falcı ve medyumdan uzak olanlardır. Ve GAYBI ALLAH BİLİR ayeti celilesini hayatlarındayaşayanlardır.

SAYIN MEDYUMLAR FALCILAR BÜYÜCÜLER

ASRIN MÜCEDDİDİ BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ ŞU SÖZLERİ İLE YERİNİZİ NET BİR ŞEKİLDE BELİRLEMEKTEDİR “Çünkü öyle gaybî ve görünmeyen işlerde, su-i istimal düşer. Hem şarlatanlar, hodfuruşluklarını bir vesile yapabilirler. Nasılki şimdi ispritizmacılar “cinlerle muhabere” namıyla şarlatanlık yapıyorlar”

“ Veyahut, cin ve şeytana uyup, kehânetfüruşlar, ispirtizmacılar gibi, âlem-i gayba başka bir yol mu bulunmuş zannederler? Öyle ise, şeytanlarına kapanan semâvâta, onunla çıkılacak bir merdivenleri mi var tahayyül ediyorlar ki, senin semâvî haberlerini tekzib ederler? Böyle şarlatanların inkârları, hiç hükmündedir. “(R.N.K.)

İSLAM’IN BÜYÜ FAL VE KAHİNLİK YAPARAK GELECEKTEN HABER VERMEK HAKKINDAKİ KESİN HÜKÜMLERİNİ BİLDİĞİNİZ HALDE ARKADAŞLAR ALLAHAŞKINA SİZİN ALLAH’INIZ FARKLI MI?

YA DA KALBİNİZDEKİ ALLAH İLE BEYNİNİZDEKİ ALLAH İNANCI MI FARKLI? YOKSA YAŞANTINIZA YANSIYAN ALLAH İNANCI İLE KALP VE AKLINIZDAKİ ALLAH İNANCI MI FARKLI? YOKSA SİZ DE BAZILARI GİBİ ALLAH’I ÇOK SEVDİĞİNİZİ DÜŞÜNEREK SADECE BU DÜŞÜNCENİN SİZİ KURTARACAĞINI MI İDDAA EDİYORSUNUZ?O HALDE ŞU AYETİ DİNLEYİNİZ

“ SİZLER ALLAH’ I SEVDİĞİNİZİ İDDİA EDİYORSUNUZ, O HALDE ALLAH’IN DA SİZİ SEVMESİNİ İSTİYECEKSİNİZ. O’NUN SİZİ SEVMESİ İÇİN İSE ONUN EN ÇOK SEVDİĞİ ZAT OLAN PEYGAMBERE(A.S.V.) BENZEMELİSİNİZ.EĞER SİZ ONA BENZEMİYORSANIZ SİZİN SEVGİNİZ YALANDIR VE ALLAH DA SİZİ SEVMEZ”

VALLAHİ KALBİNİZDEKİ İMAN AKLINIZA RUHUNUZA VE YAŞANTINIZA HARAM VE HELALLER KONUSUNDA HÜKMETMEDİĞİ SÜRECE SADECE KENDİNİZİ KANDIRMIŞ OLACAKSINIZ.. VE BUNU BAŞARAMADIĞINIZ SÜRECE DÜNYADA VE AHİRETTE BAŞINIZA GELECEK OLAN BİR ÇOK BELA VE MUSİBETLERDEN SADECE BİRİSİ OLAN DÜNYADAKİ İBLİS VE ŞEYTANİCİN MUSALLATININ ÖNÜNE ASLA GEÇEMEZSİNİZ .. KENDİNİZİ VE SADECE CAHİL İNSANLARI KANDIRABİLİRSİNİZ..

HELE HELE BÜYÜYE VEYA FAL YILDIZNAME VE ASTROLEJİ KILIFLARI İLE KAHİNLİĞE SOYUNUP İBLİSİN YANINDA UYANDIĞINIZ SÜRECE SADECE ONA HİZMETKAR VE YATAK ARKADAŞI OLMAKTAN ÖTEYE GİDEMEZSİNİZ..

BİRDE ÜSTELİK ŞİFA DAĞITICILIĞINA SOYUNUP İNSANLARDAKİ CİN MUSALLATININ HERGÜN KATLANARAK ARTMASINA NEDEN OLUYORSUNUZ..

TUHH SİZİN AKLINIZA..

Sayik erol Tangut

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>